Nie ma regionów z góry skazanych na brak nadziei i biedę.
W działaniu potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią współpracować dla wspólnego dobra.

Nadszedł czas na zmianę myślenia o reprezentujących nasz interes politykach. Dziś decydującym kryterium powinna być wiedza, zdolności organizacyjne i zweryfikowane doświadczenie.
Nie wystarczą same szczere intencje. Trzeba znać potrzeby regionu, wiedzieć jak działać, umieć poruszać się w skomplikowanym świecie zarządzania, prawa i finansów, mieć konkretną strategię i cele.

KRZYSZTOF SZYDŁOWSKI

Założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych – lidera Grupy SIS, instytucji okołobiznesowej obejmującej 12 firm i marek, która znalazła się w złotej setce największych firm Lubelszczyzny w rankingu Kuriera Lubelskiego 2012 r. Grupa SIS tworzona jest przez instytucje szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, firmy działające w obszarze inwestycji, przedsiębiorczości, samorządów i rozwoju obszarów wiejskich (Instytut Doradztwa Rolniczego), a także innowacji i nowych technologii oraz klastry Designu i Innowacji, IT i ICT i Odnawialnych Źródeł Energii.

Założony w 1995 r. SIS z siedzibą w Lublinie jest obecnie najszybciej rozwijającą się instytucją otoczenia biznesu w regionie. SIS jest instytucją działającą zarówno jako organizacja pozarządowa oraz jako przedsiębiorstwo. To pozwala Grupie SIS korzystać zarówno z form działania przewidzianych dla sektora pozarządowego jak i dla sektora przedsiębiorstw.

Przykładem skuteczności i dynamiki rozwoju organizacji jest rozpoczęta właśnie inwestycja budowy nowoczesnego centrum wsparcia przedsiębiorczości w Lublinie. Już wkrótce Lubelskie Centrum Wsparcia Biznesu SIS Biznes Park o powierzchni blisko 3000 m2 oferować będzie firmom z branż IT, ICT, OZE oraz przemysłów kreatywnych powierzchnię biurową, infrastrukturę informatyczną, zaplecze szkoleniowo-konferencyjne, a także dostęp do specjalistycznych urządzeń i laboratoriów. Budowa i wyposażenie Centrum sfinansowane zostaną ze środków własnych i dotacji celowej UE.

W dalszej kolejności SIS planuje budowę Lubelskiego Centrum Przemysłów Kreatywnych – aspiracją organizatorów tego przedsięwzięcia jest stworzenie ważnego, europejskiego centrum designu – miejsca, w którym powstawać będzie oryginalne wzornictwo na potrzeby przemysłu i tworzone nowe innowacyjne technologie produkcji, materiały, produkty i usługi.

Grupa SIS buduje także sieć elektrowni wykorzystujących energię słoneczną o łącznej mocy 2,6 MW – będzie to największa i jedna z pierwszych tego typu inwestycji w regionie i w Polsce. SIS planuje także uruchomienie centrum promocji i certyfikacji z obszaru OZE.

SIS jest animatorem regionalnego życia gospodarczego oraz inicjatorem licznych inicjatyw klastrowych i porozumień zrzeszających lubelskie przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze - Klastra Designu i Innowacji, Klastra Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii, Lubelskiej Agencji Zrównoważonej Energii, a także Stowarzyszenia Prosumentów OZE. SIS jest też aktywnym członkiem Wschodniego Klastra ICT oraz Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego.

SIS jest właścicielem marki „Mam Prawo” (MamPrawo.eu), a także autorem Ogólnopolskiego Systemu Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego, który obecnie jest wdrażany na terenie 14 powiatów woj. lubelskiego w ramach sieci lokalnych biur porad prawnych i internetowej e-kancelarii. Tylko w ciągu 3 lat udzielono w ramach tak zbudowanego systemu blisko 100 000 porad. Prezes Zarządu SIS uczestniczy obecnie w rządowych pracach nad stworzeniem rozwiązań systemowych w tym obszarze.

SIS to jeden z liderów w pozyskiwanie środków UE. W latach 2005 – 2013 pozyskał kilkadziesiąt milionów zł dotacji z UE na projekty własne szkoleniowe i doradcze (ponad 40 projektów z POKL, POPT, ZPORR, RPO WL, MSZ, INTERREG), prawie 20 mln na projekty inwestycyjne oraz 60 mln zł  dotacji na projekty inwestycyjne klientów (z LAWP i ARiMR).

 

Działania realizowane przez grupę SIS na rzecz przedsiębiorstw to:

  • realizacja usług specjalistycznych w ramach tworzonych w tym celu centrów wsparcia przedsiębiorczości, inkubatorów i parków naukowo-technologicznych
  • prowadzenie badań, analiz oraz wypracowywanie nowych, innowacyjnych narzędzi pracy na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości
  • kreowanie kooperacyjnych powiązań przedsiębiorstw w ramach tworzonych w tym celu klastrów
  • komercjalizacja wiedzy naukowej (brokering; świat nauki-przedsiębiorstwa)
  • pośrednictwo przy współpracy środowisk naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami
  • kształcenie umiejętności menadżerskich w ramach szkoleń komercyjnych i współfinansowanych z UE
  • doradztwo i pomoc w zakresie inwestycji i pozyskiwania środków UE dla firm, samorządów, rolników

 

Krzysztof Szydłowski kierując dynamicznie rozwijającą się grupą SIS wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w działalności samorządowej, społecznej i biznesowej. Pełnił m.in. następujące funkcje:

1998-2001 Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W Zarządzie Województwa odpowiadał między innymi za opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego, współpracę zagraniczną województwa oraz środki pomocowe, w tym: PHARE i Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz WUP.

W roku 2001 wybrany Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej V kadencji. W Senacie aktywnie działał na rzecz województwa lubelskiego. Pełnił funkcję Sekretarza Senatu. Był także członkiem Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, Członkiem Parlamentarnego Zespołu d/s Restrukturyzacji Energetyki oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

W roku 2002 został powołany przez Premiera Rzeczpospolitej Polskiej do Rady Polityki Regionalnej Państwa, gdzie jako jej członek opiniował najistotniejsze dokumenty z punktu widzenia rozwoju państwa, takie jak Narodowy Plan Rozwoju, czy Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz inne strategiczne dokumenty związane z wejściem Polski do UE w 2004 roku.

W 2011 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Projektów Europejskich. Jako Pełnomocnik odpowiedzialny między innymi za: podejmowanie działań w obszarze pozyskiwania środków z funduszy europejskich, współpracę z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy, przygotowywanie ocen i analiz dotyczących programów i funduszy oraz mechanizmów finansowania projektów

2008 -  BIZNES & CONSULTING EuroInvest Sp. z o.o. Współwłaściciel, Dyrektor d/s inwestycji i rozwoju. B&C opracowuje Strategie Rozwoju, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Biznesplany, Studia Wykonalności, Wnioski Inwestycyjne dla firm i samorządów, wspiera procesy projektowe, prawne i finansowe nowych inwestycji firm.

2008 – 2009 MARSOFT S.A. - Wiceprezes Zarządu. Kierował procesem wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

2008 – 2009 MARSOFT Inwestycje Sp. z o.o. - Prezes Zarządu /www.marsoftsa.pl/, spółka z branży projektowania i wykonawstwa infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej – Grupa Marsoft S.A.

2005 - 2008 G.E.O. Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, spółka zajmująca się relacjami biznesowymi na rynku Środkowej Azji.

2007-2009 Właściciel firmy importowej z Ukrainy.

2006 - 2007 Mega Sort Sp. z o.o., Kraków - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

1992 - 1993 Biuro Maklerskie na Giełdzie Towarowej Lublin S.A. - Makler, właściciel Biura Maklerskiego.

1991 - 1992 Giełda Towarowa Lublin S.A. - Manager odpowiedzialny za promocję marketingową opracowanie mechanizmów mega-hurtowego obrotu towarowego nowo tworzonej giełdy oraz stworzenie formalno - prawnych zasad funkcjonowania Giełdy.

Poza polityką i gospodarką jest także zaangażowany w działalność społeczną, związaną z Lublinem i Lubelszczyzną.

Był przewodniczącym Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w latach 1999-2007 - a od 2007 r. jest wiceprezesem Fundacji Onkologii "RAZEM".

W latach 1999-2001r przewodniczył Radzie Nadzorczej Fundacji Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa - obecnie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Był Członkiem Honorowym Rady Światowej Fundacji "Zdrowie, Rozum, Serce" oraz wiceprzewodniczącym oddziału lubelskiego.W latach 1999-2001 był też członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zasiadał także w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Lublinie. Uhonorowany złotą odznaką Zarządu Głównego TWK za zasługi dla TWK.

Od 2002r. Stał na czele Rady Programowej kwartalnika "Ekorolnik" mającego na celu przybliżenie rolnikom z Lubelszczyzny tematyki europejskich funduszy strukturalnych - autor publikacji z zakresie wykorzystywania środków z UE.

Redaktor Naczelny "EuroBiznes". Gazety kompleksowo informującej o środkach unijnych.

Dnia 3 września 2001r. odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Menadżerskiego w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997r. zdał egzamin państwowy przed Komisją Skarbu Państwa na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

 

marzec 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2